Contact

Aanmelden voor het orkest

Spreken de informatie en prestaties van Orkest Intermezzo je aan en voel je ervoor om zelf een artistieke bijdrage aan het orkest te gaan leveren ?

Meld je dan aan! Klik hier voor het aanmeldformulier.

Rekening

Het ING-rekeningnummer van het orkest is:
NL81 INGB 0004966029 t.n.v. Stichting Orkest Intermezzo, Voorburg

Vrienden van Intermezzo

Het draaiend houden van een orkest als Intermezzo is een dankbare taak die vervuld wordt door vele vrijwilligers. De meesten van hen spelen zelf mee in het orkest en geven elk project opnieuw hun volle inzet om een succesvolle concertreeks mogelijk te maken.

Ook als je niet in het orkest meespeelt kun je je steentje bijdragen en er blijk van geven dat je Intermezzo een warm hart toedraagt. Door Vriend van Intermezzo te worden steun je het orkest in moreel en financieel opzicht, en draag je eraan bij dat Intermezzo kwalitatief hoogstaande muzikale projecten kan blijven uitvoeren. Mede-Vrienden, concertbezoekers en orkestleden zullen je dankbaar zijn! Klik hier voor meer informatie.

Overig contact

E-mail adressen en telefoonnummers van het bestuur vindt u hier.

Voor vragen en/of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de webmaster .

    Aanmelden

      Contactformulier Webmaster